Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.comCáp quang treo Singlemode hình số 8 singlemode 8 FO (core) giá 9500 đồng/mét
Cáp quang treo Singlemode hình số 8 singlemode 8 FO (core) giá 9500 đồng/mét
Cáp quang treo Singlemode hình số 8 singlemode 8 FO (core)
Dây Cáp quang thuê bao quang Single Mode 4FO (core) - vinacap Việt Nam
Dây Cáp quang thuê bao quang Single Mode 4FO (core) - vinacap  Việt Nam
Dây Cáp quang thuê bao quang Single Mode 4FO (core) - vinacap  Việt Nam
Cáp quang Multimode có những loại nào? LH 0916.955.988 để được tư vấn
Cáp quang Multimode có những loại nào? LH 0916.955.988 để được tư vấn
Cáp quang Multimode có những loại nào?
Cáp quang Alantek OM2 indoor 2 core vỏ LHZH chống cháy mã 306-553002
Cáp quang Alantek OM2 indoor 2 core vỏ LHZH chống cháy mã 306-553002
Alantek cap quang Multimode OM2 indoor
p/n: 306-553002 YOLS
sỐ SỢI: 2 core 
Vỏ: LSZH 
Dây hàn quang Pigtail multi Mode 1 đầu tròn LC, sợi 3m
Dây hàn quang Pigtail multi Mode 1 đầu tròn LC, sợi 3m
Dây hàn quang Pigtail Singlemode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 5m
Dây hàn quang Pigtail Singlemode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 5m
Dây hàn quang Pigtail SingleMode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 5m
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 3m giá 25000vnd
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 3m giá 25000vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang MultiMode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang MultiMode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang MultiMode FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m (4 đầu tròn lớn)  giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode  MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m gia 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m gia 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode SC/UPC-LC/UPC Dublex 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m  giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 10m
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 10m giá 95.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd

Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 80.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m giá 50.000 vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 64FO (core) giá 25000vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 64FO (core) giá 25000vnd

Cáp quang luồn cống Single Mode 48FO (core) giá 20500vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 48FO (core) giá 20500vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 36FO (core) giá 18100vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 36FO (core) giá 18100vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 24FO (core) giá 13500vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 24FO (core) giá 13500vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 16FO (core) giá 11500vnd
Cáp quang luồn cống Single Mode 16FO (core) giá 11500vnd
Trang trước | Trang kế
  
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Cáp mạng LAN cat5e
Cáp mạng LAN cat6
Cáp mạng chống nhiễu FTP
Cáp mạng LAN Vinacap
Cáp mạng Commscope
Cáp mạng Alantek
Cáp mạng ADC Krone
Cáp mạng BELDEN

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

VẬT TƯ THI CÔNG
Biển báo cáp quang
Măng xông quang
Hộp nối cáp OPGW
Dây nhảy quang
Bộ chuyển đổi quang điện
Ghi luồn cáp quang
Bộ treo - néo cáp quang

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 11
Số thành viên Ngày hôm qua: 314
Tổng Tổng: 1322136

21 Tháng Hai 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin