Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.comDây nhảy quang Multimode MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:41 SA :: 2477 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multimode MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode  MM 4 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:41 SA :: 2301 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multimode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:40 SA :: 2789 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multimode 2 đầu vuông lớn vát, 2 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m gia 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:40 SA :: 3000 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Duplex dài 5m gia 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:39 SA :: 1887 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multi Mode SC/UPC-LC/UPC Dublex 2 đầu vuông lớn, 2 đầu vuông nhỏ 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:38 SA :: 2129 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 165.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:25 SA :: 2047 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:25 SA :: 1936 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Single Mode 4 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:24 SA :: 1989 Views :: 0 Comments
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
17 Tháng Tám 2013 :: 11:23 SA :: 2077 Views :: 0 Comments
dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn, 2 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Duplex dài 5m giá 105.000 vnd
Trang trước | Trang kế
 TÌM THEO THƯƠNG HIỆU

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

VẬT TƯ THI CÔNG
Biển báo cáp quang
Măng xông quang
Hộp nối cáp OPGW
Dây nhảy quang
Bộ chuyển đổi quang điện
Ghi luồn cáp quang
Bộ treo - néo cáp quang

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 114
Số thành viên Ngày hôm qua: 0
Tổng Tổng: 782608

06 Tháng Mười Hai 2019    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin