PHÒNG KINH DOANH CTY
Hỗ trợ bán hàng 1: 024 22425522
Hỗ trợ bán hàng 2: 0916 955 988
Hỗ trợ bán hàng 3: 0904 990 022
Hỗ trợ bán hàng 4: 0979 010 568
Hỗ trợ bán hàng 5: 0936 012 699
Email: Tuanlinhpc44@gmail.com

 TÌM KIẾM TỪ KHÓA
 MODULE QUANG SFP CÁC LOẠI
 

Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 4.25Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
14 Tháng Tư 2014 :: 11:23 SA :: 2492 Views :: 0 Comments
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 4.25Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 4.55Gbps (OC-94/STM-28 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 40km Single-mode, Up to 300m Multi-mode
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 2.5Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
14 Tháng Tư 2014 :: 11:19 SA :: 2534 Views :: 0 Comments
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 2.5Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 2.5Gbps (OC-48/STM-16 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 80km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
4. Giao diện kết nối quang LC Duplex
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 1.25Gbps, bước sóng 850nm; 1310nm, 1550nm
14 Tháng Tư 2014 :: 11:10 SA :: 2379 Views :: 0 Comments
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 1.25Gbps, bước sóng 850nm; 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 1.25Gbps (1.25Gbps OC-24/STM-8 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 120km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 622Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
14 Tháng Tư 2014 :: 11:04 SA :: 2491 Views :: 0 Comments
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 622Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 622Mbps (OC-12/STM-4 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 120km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 155Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
14 Tháng Tư 2014 :: 10:45 SA :: 2592 Views :: 0 Comments
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 155Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 155Mbps (OC-3/STM-1 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 120km Single-mode, Up to 2km Multi-mode

Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 23 Tháng Mười 2019   Đăng Ký  Đăng Nhập
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »