Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.com

VẬT TƯ THI CÔNG
Măng xông quang nằm ngang
Măng xông quang mũ chụp
Hộp nối cáp quang OPGW

  
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Cáp mạng LAN cat5e
Cáp mạng LAN cat6
Cáp mạng chống nhiễu FTP
Cáp mạng LAN Vinacap
Cáp mạng Commscope
Cáp mạng Alantek
Cáp mạng ADC Krone
Cáp mạng BELDEN

Text/HTML
Danh mục 1
     Danh mục con 1
     Danh mục con 2
     Danh mục con 3
     Danh mục con 4
     Danh mục con 5
Danh mục 2
    Danh mục con 1
    Danh mục con 2
    Danh mục con 3
    Danh mục con 4
    Danh mục con 5 MĂNG XÔNG QUANG CƠ KHÍ. MŨ CHỤP... GIÁ TỐT TẠI 15 HOÀNG ĐẠO THÀNH
 

  • TL-TELECOM Măng sông cáp quang Mini 1, 2, 4 core

  Măng sông cáp quang Mini 1, 2, 4 core
  • TLTELECOM Măng xông cáp quang mũ chụp 12, 24, 48fo

  Măng xông cáp quang mũ chụp 12, 24, 48fo
  • TLTELECOM Măng xông quang 2in-2out 48 core

  Măng xông quang 2in-2out 48 core
  • TLTELECOM Măng sông cáp quang 8, 12, 24 core

  Măng sông cáp quang 8, 12, 24 core
  • TLTELECOM Măng sông quang 2in-2out 12-36 core

  Măng sông quang 2in-2out 12-36 core
  • TLTELECOM Măng sông quang 2in-2out 96 core

  Măng sông quang 2in-2out 96 core
  • TLTELECOM Măng sông quang 2in-2out 16 core

  Măng sông quang 2in-2out 16 core
  • YADO/CHINA Măng xông quang chống sét OPGW chính hãng

  Măng xông quang chống sét OPGW chính hãng
 • 09 Tháng Mười Hai 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin