TÌM KIẾM TỪ KHÓA
 Bộ Chuyển Đổi RS-232/422/485 Sang Ethernet 10/100M TCP/IP UTEK (UT-620)
 

Bộ Chuyển Đổi RS-232/422/485 Sang Ethernet 10/100M TCP/IP UTEK (UT-620)
21 Tháng Tư 2014 :: 9:09 SA :: 1403 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi RS-232/422/485 Sang Ethernet 10/100M TCP/IP UTEK (UT-620)
1 Giao diện mạng: IEEE 802.3 giao diện 10/100M.
2 nối tiếp giao diện: tự thích ứng giao diện RS-232/422/485 3-trong-1. 
3 nối tiếp tốc độ giao diện: 1,200-230.4 Kbps.
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-630)
21 Tháng Tư 2014 :: 9:02 SA :: 1458 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-630)
1 Giao diện mạng: IEEE 802.3 giao diện 10/100M. 
2 nối tiếp giao diện: 4 cổng RS-232. 
3 nối tiếp tốc độ giao diện: 1,200-230.4 Kbps.
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet UTEK (UT-660)
21 Tháng Tư 2014 :: 8:32 SA :: 1379 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet UTEK (UT-660)
1 Giao diện mạng: IEEE 802.3 giao diện 10/100M. 
2 nối tiếp giao diện: 4 cổng RS-232 và giao diện RS-485/422. 
3 nối tiếp tốc độ giao diện: 300-230.4KBPS.
Bộ Chuyển Đổi TCP/IP Sang 8 Cổng RS-232 Network Server UTEK (UT-682)
21 Tháng Tư 2014 :: 8:26 SA :: 1385 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi TCP/IP Sang 8 Cổng RS-232 Network Server UTEK (UT-682)
1.  giao diện mạng:. Phù hợp với IEEE 802.3 giao diện 10/100M 
2.  nối tiếp giao diện: 8 cổng RS-232 
3.  nối tiếp tốc độ giao diện: 1200-230.4KBPS
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6604)
21 Tháng Tư 2014 :: 8:05 SA :: 1414 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 4 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6604)
1. Cả hai IP động (DHCP) và IP tĩnh được hỗ trợ 
2. Gateway và Proxy server hỗ trợ, dễ dàng mang trang bị nối tiếp của bạn. vào Ethernet. 
3. Hướng kép minh bạch truyền dữ liệu giữa nối tiếp và giao thức TCP / IP, tích hợp với ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, ổ cắm, UDP, các giao thức.
Bộ Chuyển Đổi RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6601H)
19 Tháng Tư 2014 :: 8:32 SA :: 1649 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6601H)
1. Cả hai IP động (DHCP) và IP tĩnh được hỗ trợ 
2. Gateway và Proxy server hỗ trợ, dễ dàng mang trang bị nối tiếp của bạn. vào Ethernet. 
3. Hướng kép minh bạch truyền dữ liệu giữa nối tiếp và giao thức TCP / IP, tích hợp với ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, ổ cắm, UDP, các giao thức, giao diện tiếng Anh với thiết kế thân thiện với người dùng, hướng dẫn cài đặt cũng có sẵn. Hoạt động với hệ thống hiện tại.
Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server) UTEK (UT-6602C)
19 Tháng Tư 2014 :: 8:27 SA :: 1439 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server) UTEK (UT-6602C)
1. Cả hai IP động (DHCP) và IP tĩnh được hỗ trợ 
2. Gateway và Proxy server hỗ trợ, dễ dàng mang trang bị nối tiếp của bạn. vào Ethernet. 
3. Hướng kép minh bạch truyền dữ liệu giữa nối tiếp và giao thức TCP / IP, tích hợp với ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, ổ cắm, UDP, các giao thức, giao diện tiếng Anh với thiết kế thân thiện với người dùng, hướng dẫn cài đặt cũng có sẵn. Cắm và chơi với hệ thống hiện tại.
Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server) UTEK (UT-6608)
19 Tháng Tư 2014 :: 8:20 SA :: 1399 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 8 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server) UTEK (UT-6608)
1. Cả hai IP động (DHCP) và IP tĩnh được hỗ trợ 
2. Gateway và Proxy server hỗ trợ, dễ dàng mang trang bị nối tiếp của bạn. vào Ethernet. 
3. Hướng kép minh bạch truyền dữ liệu giữa nối tiếp và giao thức TCP / IP, tích hợp với ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, ổ cắm, UDP, các giao thức, giao diện tiếng Anh với thiết kế thân thiện với người dùng, hướng dẫn cài đặt cũng có sẵn. Cắm và chơi với hệ thống hiện tại.
Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6616)
19 Tháng Tư 2014 :: 8:16 SA :: 1465 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 16 Cổng RS232/485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6616)
1.  giao diện mạng: giao diện 10/100M IEEE 802.3 TCP / IP. 
2.  16 cổng RS-232/422/485 tự động thích ứng; Tốc độ truyền: 300-230.4KBPS.
3.  Lớp bảo vệ: ± bảo vệ 15KV ESD cho mỗi dòng RS-485/422.
Bộ Chuyển Đổi 32 Cổng RS485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6632M)
19 Tháng Tư 2014 :: 8:07 SA :: 1635 Views :: 0 Comments
Bộ Chuyển Đổi 32 Cổng RS485/422 Sang Ethernet TCP/IP UTEK (UT-6632M)
1.   giao diện mạng: giao diện 10/100M IEEE 802.3 TCP / IP.
2.   32 cổng RS-232 tự động thích ứng; 
3.   3 Lớp bảo vệ: ± 15KV ESD
Trang trước | Trang kế
 PHÒNG KINH DOANH CTY
Hỗ trợ bán hàng 1: 024 22 42 55 22
Hỗ trợ bán hàng 2: 0916 955 988
Hỗ trợ bán hàng 3: 0904 990 022
Hỗ trợ bán hàng 4: 0979 010 568
Hỗ trợ bán hàng 5: 0936 012 699
Email: Tuanlinhpc44@gmail.com


Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 24 Tháng Mười Một 2017   Đăng Ký  Đăng Nhập
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »