Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600
Khung tổng đài panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng.
Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ.
Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card).
Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip.
Disa lời chào nhiều kênh, nhiều cấp (Thêm card trả lời tự động).
Khả năng tạo 1000 passwood cho người dùng.
Kết nối máy tính để tính và hay lập trình tổng đài.

Tổng đài KX-TDA600 (16 vào 248 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16 vào 136 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16  vào 152 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16  vào 296 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16  vào 8 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16  vào 16 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (16  vào 24 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (32  vào 136 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (32  vào 152 ra)
Tổng đài KX-TDA600 (32 vào 328 ra)
 PHÒNG KINH DOANH CTY
Hỗ trợ bán hàng 1: 024 22 42 55 22
Hỗ trợ bán hàng 2: 0916 955 988
Hỗ trợ bán hàng 3: 0904 990 022
Hỗ trợ bán hàng 4: 0979 010 568
Hỗ trợ bán hàng 5: 0936 012 699
Email: Tuanlinhpc44@gmail.com


Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 19 Tháng Mười Một 2017   Đăng Ký  Đăng Nhập
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »