Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.com

  
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Cáp mạng LAN cat5e
Cáp mạng LAN cat6
Cáp mạng chống nhiễu FTP
Cáp mạng LAN Vinacap
Cáp mạng Commscope
Cáp mạng Alantek
Cáp mạng ADC Krone
Cáp mạng BELDEN

 TÌM KIẾM TỪ KHÓA

VẬT TƯ THI CÔNG
Biển báo cáp quang
Măng xông quang
Hộp nối cáp OPGW
Dây nhảy quang
Bộ chuyển đổi quang điện
Ghi luồn cáp quang
Bộ treo - néo cáp quang MODULE QUANG SFP CÁC LOẠI
 

Modul quang SFP WDM - SM - 0220 AD - 155M, 20KM
Modul quang SFP  WDM - SM - 0220 AD - 155M, 20KM
Modul SFP - WDM - SM - 0220 AD - 155M, 20KM
Modul quang SFP WDM - SM - 0240AD - 155M, 40KM
Modul quang SFP  WDM - SM - 0240AD - 155M, 40KM
Modul quang SFP WDM - SM - 0240AD - 155M, 40KM
Modul quang SFP WDM - SM - 0240BD - 155M, 40KM
Modul quang SFP  WDM - SM - 0240BD - 155M, 40KM
Modul quang SFP WDM - SM - 0240BD - 155M, 40Km
Cặp đôi Modul quang SFP WDM - SM - 0240 - 155M, 40KM
Cặp đôi Modul quang SFP  WDM - SM - 0240 - 155M, 40KM
Cặp đôi Modul quang SFP WDM - SM - 0240 - 155M, 40km
Cặp đôi Modul quang SFP WDM - SM - 0220 - 155M, 20KM
Cặp đôi Modul quang SFP  WDM - SM - 0220 - 155M, 20KM

 Cặp Modul quang OPTONE SFP 1.25G 40km chuẩn A SFP-WDM 0140A và chuẩn B 0140B

Modul quang SFP WDM - SM - 0220 BD - 155M, 20KM
Modul quang SFP  WDM - SM - 0220 BD - 155M, 20KM
Thêm Nội Dung...
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 4.25Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 4.25Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 4.55Gbps (OC-94/STM-28 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 40km Single-mode, Up to 300m Multi-mode
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 2.5Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 2.5Gbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 2.5Gbps (OC-48/STM-16 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 80km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
4. Giao diện kết nối quang LC Duplex
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 1.25Gbps, bước sóng 850nm; 1310nm, 1550nm
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 1.25Gbps, bước sóng 850nm; 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 1.25Gbps (1.25Gbps OC-24/STM-8 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 120km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 622Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
Module quang SFP - Tốc độ truyền dữ liệu 622Mbps, bước sóng 850nm, 1310nm, 1550nm
1. Tốc độ truyền dữ liệu của module quang 622Mbps (OC-12/STM-4 SONET/SDH)
2. Bước sóng quang Multi-mode 850nm; 1310nm, 1550nm Single-mode
3. Khoảng cách truyền dữ liệu up to 120km Single-mode, Up to 2km Multi-mode
Trang trước | Trang kế

18 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin