Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.com DÂY NHẨY QUANG CHUẨN FC, SC, LC, ST GIÁ TỐT NHẤT
 

..:: ::..  
Tính năng và ứng dụng dây nhảy quang Multimode OM2 LC/UPC SC/UPC LH: 0979.010.568
Tính năng và ứng dụng dây nhảy quang Multimode OM2 LC/UPC SC/UPC LH: 0979.010.568
Tính năng và ứng dụng dây nhảy quang Multimode SC-LC
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex 3m, 5m, 10m
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-SC Duplex
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex 3m, 5m, 10m
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex 3m, 5m, 10m
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-SC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-SC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig SC-SC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig LC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 Gig LC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10GiG LC-ST Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 GiG 4 đầu vuông nhỏ LC-LC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 GiG 4 đầu vuông nhỏ LC-LC Duplex

Dây nhảy quang OM3-10 GiG LC-LC Duplex

Dây nhảy quang OM3-10 GiG 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ LC-SC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 GiG 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ LC-SC Duplex
Dây nhảy quang OM3-10 GiG 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ LC-SC Duplex
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu tròn lớn ST/UPC-LC/UPC Duplex
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu tròn lớn ST/UPC-LC/UPC Duplex
Dây nhảy quang Multi Mode 4 đầu tròn lớn ST/UPC-LC/UPC Duplex 
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ ST/UPC-ST/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ ST/UPC-ST/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ ST/UPC-ST/UPC Simplex dài 5m
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Trang trước | Trang kế
  
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Cáp mạng LAN cat5e
Cáp mạng LAN cat6
Cáp mạng chống nhiễu FTP
Cáp mạng LAN Vinacap
Cáp mạng Commscope
Cáp mạng Alantek
Cáp mạng ADC Krone
Cáp mạng BELDEN

 TÌM KIẾM TỪ KHÓA

VẬT TƯ THI CÔNG
Biển báo cáp quang
Măng xông quang
Hộp nối cáp OPGW
Dây nhảy quang
Bộ chuyển đổi quang điện
Ghi luồn cáp quang
Bộ treo - néo cáp quang

 TÌM KIẾM THEO LOẠI

21 Tháng Hai 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin