Cáp quang Multimode (đa mốt)

- Multimode stepped index (chiết xuất bước): Lõi lớn (100 micron), các tia tạo xung ánh sáng có thể đi theo nhiều đường khác nhau trong lõi: thẳng, zig-zag… tại điểm đến sẽ nhận các chùm tia riêng lẻ, vì vậy xung dễ bị méo dạng.
- Multimode graded index (chiết xuất liên tục): Lõi có chỉ số khúc xạ giảm dần từ trong ra ngoài cladding. Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. 
-Sử dụng cho truyền tải tín hiệu trong khoảng cách ngắn
.......................................................................................................................................................................................................
Cáp quang treo Singlemode(đơn mốt)
- Cáp sợi quang  sử dụng ngoài trời 4 – 24 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. 
.....................................................................................................................................................................................................
Cáp quang Single mode luồn ống
-
 Các đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của cáp kéo cống phi kim loại được kiểm tra theo bảng 2 tại bước sóng 1550nm.


Cáp quang luồn ống 4Fo
.....................................................................................................................................................................................................
Cáp quang tự treo ADSS
- Thiết kế của cáp quang ADSS (ADSS optical fiber cable)
- Số sợi: Từ 2 đến 72 sợi quang đơn mode.
- Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm.


Cáp quang tự treo ADSS (khoảng vượt ≤ 100 mét)

Cáp quang Multimode (đa mốt)

- Multimode stepped index (chiết xuất bước): Lõi lớn (100 micron), các tia tạo xung ánh sáng có thể đi theo nhiều đường khác nhau trong lõi: thẳng, zig-zag… tại điểm đến sẽ nhận các chùm tia riêng lẻ, vì vậy xung dễ bị méo dạng.
- Multimode graded index (chiết xuất liên tục): Lõi có chỉ số khúc xạ giảm dần từ trong ra ngoài cladding. Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. 
-Sử dụng cho truyền tải tín hiệu trong khoảng cách ngắn
Cáp quang treo Singlemode(đơn mốt) 
- Cáp sợi quang  sử dụng ngoài trời 4 – 24 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. 
Cáp quang Single mode luồn ống
-
 Các đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của cáp kéo cống phi kim loại được kiểm tra theo bảng 2 tại bước sóng 1550nm.
Cáp quang tự treo ADSS
- Thiết kế của cáp quang ADSS (ADSS optical fiber cable)
- Số sợi: Từ 2 đến 72 sợi quang đơn mode.
- Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm.


Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 22 Tháng Chín 2017   Đăng Ký  Đăng Nhập
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »